CEVİZDE GÜBRELEME />

CEVİZDE GÜBRELEME

En doğru gübreleme tavsiyesi, usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin analiz yaptırılması sonucu elde edilmiş verilerin değerlendirilmesi sonucu verilebilmektedir. O nedenle aşağıda önereceğim gübreleme, Türkiye topraklarının ortalaması baz alınarak organik maddece düşük, yüksek pH'li ve besin elementlerince yeteri kadar zengin olmadığı varsayımıyla yapılacaktır.

Doğru gübreleme programı verimi arttırır
  1. TOPRAK ISLAHI

Topraklarımızda genel olarak organik madde miktarı yetersiz olduğundan, ceviz fidanı dikilecek olan arazinin yanmış ahır gübresi verilerek (3-4 Ton/Dekar) dikime hazırlanması çok önemlidir. Dikim öncesi hayvan gübresi verilememiş ise, ilk 5 yıl içerisinde fidan diplerine yeteri miktarlarda ilave yapılarak organik madde tamamlanmaya çalışılmalıdır.

Bu işlem için en pratik çözüm, toprağımıza her yıl Kasım ayı içerisinde Sıvı Kükürt ve Humik Asit uygulaması şeklindedir. Bu uygulama her yıl tekrarlanarak hem organik madde artırılması hem de toprağın pH'sinin düşürülmesi mümkündür. Normal şartlarda, ilk 5 yıl içerisinde her yıl Kasım ayında dekara 2-3 litre Sıvı Kükürt ve 1 -1,5 litre Humik Asit karıştırılarak uygulama yapılması toprak ıslahı için en uygun yöntemdir. Eğer düşük pH’li topraklarda ceviz bahçesi tesis edilmiş ise o zaman da kükürt yerine tarım kireci uygulanmalıdır.

  1. GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ

Toprak analizi yapmadan gübreleme yapmayın!

Ceviz gübrelemesinde önemli olan bir diğer unsur da gübrelerin zamanında doğru miktarlarda ve parçalara bölünerek verilmesidir. Eğer gübreler bu şekilde parçalanarak kullanılacak olursa gübrelemenin başarısının 2 kat arttığı görülecektir. Gübrelerin parçalanma işlemi bitkinin bütün büyüme sezonunu kapsayacak şekilde planlanmalıdır.

Planlama yapılırken Azot'un 1/3'ü, Fosfor'un 2/3’ü ve Potasyum'un 1/3’ü erken dönemde (Mart-Nisan-Mayıs), diğer kalan kısmı da geç dönemde (Haziran-Temmuz) verilmelidir. Sonbahar erken donlarının olduğu soğuk bölgelerde Ağustos ayından sonra gübreleme ve sulama yapılmamalıdır.

  1. GÜBRELEME

1 yaşında ceviz fidanları için örnek gübreleme yapılacak olursa;

Fidan başına gerekli saf madde miktarları:

  1. Azot(N) = 150 gr / Ağaç
  2. Fosfor (P) = 100 gr / Ağaç
  3. Potasyum (K) = 180-200 gr / Ağaç
  4. Kalsiyum (Ca) = 30-35 gr/Ağaç
  5. Magnezyum (Mg) = 20-25 gr/Ağaç

İhtiyaç duyulan gübre miktarlarını hesap edecek olursak:

Cevizde Gübreleme

Not: Yukarıdaki tabloda bir yaşlı ceviz fidanları için kullanılması gereken gübre miktarları hesap edilmiştir. Bu gübrelerin bir kısmı topraktan yapılacak gübreleme yöntemi ile, bir kısmı da damlama sulamadan yapılacak gübreleme yöntemi ile verilmelidir.

Ağaç başı verilecek olan gübre miktarlarını hesap edecek olursak:

ceviz besleme programı
Unifarm Fidancılık - Ceviz Gübreleme

NOT: Yukarıdaki tabloda belirtilen dönem ve miktarlardaki gübrelerin parçalanarak verilmesi sonucu, 1 yaşındaki ceviz fidanının istenilen büyüklüğe ulaşması için gerekli olan besin maddeleri verilmiş olacaktır. İleriki yıllar için besin maddesi ve gübre miktarları yeniden hesaplanarak gübrelemeye devam edilmelidir. Bu tarz gübrelemenin başarısı yapraktan yapılacak ilaçlama ve gübreleme programları ile paralel olarak uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı olmayan hiçbir canlının beslenmesinde başarılı olmak mümkün değildir.

ÖNEMLİ NOT: Bu program örnek bir program olup, yapılacak TOPRAK ANALİZLERİNE dayalı olarak ve toprak yapısına bir biçimde hazırlanan profesyonel programlar ile verimli bir gübreleme yapılması önemle tavsiye edilir.

ÖNEMLİ NOT: Yeni dikim yaptığımız ceviz fidanı aşı üstünden 50 cm yukarıdan mutlaka kesilmelidir. Küçültülen fidan kayıp değildir. Aksine, yerine büyütülen fidan gövdesi çok daha sağlıklı olacaktır. İlk yıl bakımı son derece önemlidir. Doğru uygulamalar yapılarak dikilen fidan boyu 1. yıl minimum 2 metre olmalıdır. Bu sonucu elde edemediğimiz takdirde dikimde, bakımda, sulamada veya gübrelemede hata var demektir. 1. yıl 2 metreye ulaşmış ceviz ağacı kendini garantiye almış olur. Bu sonuç ileriki yıllar taç oluşturmada, lider dal seçiminde önemli avantajlar sağlayacaktır. Bahçemizin toprak değerleri mükemmel olsa dahi, istediğimiz sonucu elde edebilmemiz için mutlaka doğru sulama ve gübreleme yapmak zorundayız. Büyümeye geçmiş fidan küstürülmeden zamanında yapılan müdahalelerle sonuca ulaşmak gayet mümkündür.