CEVİZDE AŞIRI SULAMA VE KURAKLIK DÖNEMİ

CEVİZDE AŞIRI SULAMA VE KURAKLIK DÖNEMİ />

05/03/2018

ceviz fidanı, Chandler ceviz fidanı, cevizde aşırı sulama, ceviz ne kadar su ister, ceviz sulama programı, cevizde sulama sıklığı, cevizde sulama

Fidan üretim tesislerimizde en kaliteli, sağlıklı ve doğru fidanlar sizleri bekliyor...

Aşırı Sulama Kuraklık Dönemlerinde Ceviz Ağacı Hasara Neden Olabilir

Araştırma alanlarındaki ceviz ağaçlarının aşırı sulanması sonucu, iki ceviz çiftinden birinin düştüğü ve dolayısıyla taçtaki (kanopi) genel ceviz tutma oranının azaldığı ortaya konmuştur.

Yazar: Dennis Pollock

Çeviri: SGönen

Aşırı sulamayı, kuraklık esnasında ceviz ağacına zarar verebilecek olan muhtemel bir suçlu gibi düşünmek zor olabilir. Fakat Kaliforniya Üniversitesinden iki araştırmacı Tulare County bölgesindeki ceviz bahçelerinde bu olayın tam olarak meydana geldiğine inanmaktadır.

cevizde sulama sıklığıMayıs sonlarında ve Haziran ayı başlarında, ilçedeki bazı ceviz bloklarında meydana gelen yaprak klorozunun sebebinin aşırı sulama olduğunu fark etmekle kalmayan bu iki araştırmacı, aynı zamanda Ağustos ayında meydana gelen yaprak dökümünün de aşırı sıcak havanın yansımasına neden olan durgun sudan kaynaklandığına inanıyorlar. Çünkü geniş siperli bir şapka takmış olsanız bile, bir gölden yansıyan ısı güneş ışınlarını size yansıtarak güneş yanığı bir yüzünüzün olmasına neden olabilir.

Araştırma, Tulare County'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi Kooperatif çiftliği danışmanı olan Elizabeth Fichtner ve Davis'te bulunan Kaliforniya Üniversitesi Kooperatif çiftliği uzmanı olan Bruce Lampinen tarafından yürütülmüştür.

Ceviz yetiştiricilerini ziyaret ederken saha gözlemleri yapan Fichtner, yaralı ağaçların resimlerini çekerek, fotoğrafları Lampinen'e gönderdi. Fichtner'in şüphesi, sulama yönetimiyle ilgili araştırma yapan Lampinen tarafından da doğrulandı.

Fichtner gördüğü yaprak klorozunun, referans hattındakilere göre daha ıslak tutulan araştırma bloklarındaki semptomolojiyle aynı olduğunu fark ediyor. Araştırma arazilerinde, aşırı sulama yapılmasını takip eden günlerde yaprak klorozu hemen meydana gelmekteydi.

Fichtner, aşırı sulamaya bağlı sararmanın tüm yaprakları etkilediğini ve cevizlerin silahla vurulmuş gibi yere düştüklerini söylemekte. Yeni çıkan yapraklar başlangıçta sarı görünebilir; ancak, büyüme ucundan itibaren gövdeye doğru üç ya da dört yaprak yavaş yavaş yeşile dönmeye başlar.

Araştırma alanlarındaki ceviz ağaçlarının aşırı sulanması sonucu, iki ceviz çiftinden birinin düştüğü ve dolayısıyla taçtaki (kanopi) genel ceviz tutma oranının azaldığı ortaya konmuştur.

Fichtner şunu söylüyor: "Bu durum meydana geldiğinde, ağacın üzerindeki birkaç ceviz çiftini kavradığınız zaman, birbirine yakın büyüyen her çift cevizden birinin genellikle neredeyse hiç zorlama olmadan dalından koptuğunu görebilirsiniz. Bu ceviz ağaçta iken kararma gösterir ve kopartıldığında şiddetle su fışkırtacaktır.

"Aşırı sulamadna dolayı topraktaki gözenekli alanlar su ile doldurulduğunda ağacın köklerine daha az hava ulaşacaktır," diyen Fichtner söyle devam ediyor, "kök bölgesinde oluşan anaerobik (havasız ortam) koşullar, ağacın bütün olarak düşüşüne ve ölümüne  sebebiyet verecek olan kök çürümesine neden olabilir."

Fichtner, ceviz ağaçlarında aşırı sulama durumunun, genç ceviz ağaçları yetişip de verimlilik çağına gelinceye kadar, arazide ekonomik bir getiri elde etmek amacıyla ağaç sıra aralarında tek yıllık ürünlerin yetiştirildiği genç bloklarda yaygın olduğunu söylüyor. Ceviz genellikle meyve vermeye dördüncü yıldan sonra (dördüncü yapraklanma) başlar.

Fichtner, ceviz ağacı sıra araşarnda yetiştirilen yıllık ürünlerin mısır ve patlıcan olduğunu görmüş. Buradaki sıkıntı, tek yıllık bitkilerin çok yıllık olan ağaçlara göre daha çok su ihtiyacının olmasından kaynaklanıyor.

Yıllık ürünün gelişmesi için aşırı sulama, bahçenin gelecekteki ekonomik verimliliğini etkileyebilir. Fichtner'in dikat çektiği diğer bir konu da, sulama planları daha yaşlı olan yetişkin ağaçlara göre yapıldığı için, yeni dikimi yapılan ağaçların aşırı sulama sıkıntısı ile karşı karşıya kalmalarıdır.

Arışı sulamadan kaynaklanan kök çürümesi ve ağaç devrilmesi olayı, Phytophthora patojeninin neden olduğu kök çürümesi semptomlarına benzemektedir. Ancak Fichtner, bu patojenlerin aşırı sulanmış olan ağaçların köklerinden tecrit edilmesinin zor olduğunu ve aşırı sulamanın devrilmenin başlıca nedeni olduğunu düşündüğünü söylemektedir.

Fichtner, bahçede yıllık bir bitki yetiştirilmese bile, sulama planlamasının ağaç fizyolojisi dışındaki faktörlere göre ayarlanabileceğini söylemekte. Örneğin, Tulare County bölgesindeki pek çok üretici, 30 Mayıs civarında beklenen kelebek güvesi (Ceviz iç kurdu - Cydia pomonella) uçuşundan yaklaşık bir hafta önce ceviz bahçelerini sulamaktadırlar.

Bu sulamalar, püskürtmeli ilaçlama araçlarının sahada rahatça kullanılabilmesi için ceviz bahçesinin zemininin kurumasını sağlamak amacıyla zamanlanıyor.

"Bazı bahçelerde, zararlılarla mücadele dönemiyle aynı zamana denk gelen sulama planlaması, ağacın su ihtiyacı bakımından hatalı bir zamanlama olmaktadır," diyen Fichtner şöyle devam ediyor, "Tulare County bölgesindeki birçok ceviz bloğunda yüzey suyunun mevcudiyeti ve beklenen ceviz iç kurdu kelebeğinin uçuş aktivitesinin zamanlaması, aşırı sulamaya ve bunu takiben koloroza sebebiyet vermiş olabilir. Netice olarak, serin bulutlu bir dönemi takiben yüksek sulama oranı ile birlikte sıcak havalar  gelirse aşırı sulama belirtileri oluşabilir."

Fichtner, ağacın su stresinin doğrudan ölçülmesine ve sulama yönetimine yardımcı olan, gövde suyu potansiyelini ölçen ve "basınçlı bomba" olarak da adlandırılan bir basınç odasının kullanılmasını öneriyor.

Çoğu sulama sistemi yöneticisi bir sulamadan önce ve sulama olayından bir ile iki gün sonra kök su potansiyelini ölçmektedir. Fichtner, değişkenliği azaltmak ve verilerde tutarlılık sağlamak için, ölçümlerin öğleden sonra ve alt çanaklardaki dalların poşetlenerek yapılması gerektiğini söylüyor.

Sürgün büyümesini maksimize etmek ve cevizlerin yeterli boyuta erişmesini sağlamak için ölçümlerin, yaprakların açmasından Haziran ayı ortasına kadar, -4.0 bardan -6.0 bara kadar(düşükten hafif strese) devam ettirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sonraki sezonda çekirdek gelişimi veya verimlilik üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan canlılığı kontrol etmek için ağaçlar -6.0 ile -8.0 barlarda (hafif ile orta şiddette stres) korunabilir.

Kaynak:http://www.westernfarmpress.com/tree-nuts/over-irrigation-can-cause-walnut-tree-damage-during-drought